نگاهی نو به عاشورا

ای حرامزاده ها  که در خیالتان ....اندیشه های تاریک و نفسانیه خود را میپرورانید .... و امروز از سر بی ایمانی میخواهید نگاهی نو به عاشورا بکنید ...

این را بدانید که تا جان در بدن دارم .....و تا آنجا که خدا یاری کند ....در مقابل افکار کج و بی پایه شما خواهم ایستاد ...

هر روز که میرود عاشورای حسین ...تازه تر از قبل میشود .....پس نیازی به سخنان شما نیست

من جوانی ٢۴ ساله خدا را گواه میگیرم که اگر پدر شدم  فرزندم را حسینی تر و عاشورایی تر بزرگ کنم ...

این بنده ی سیاه و گناه کار جایی جز در خانه ی حسین (ع) ندارد ...از تو هم میخوام که با عاشورا درگیر نشوی....زیرا به زوال دنیا و آخرت میرسی .

هر گهی که میخواهی بخور ..اما بدان تا لحظه ای که استقامت ایستادن داشته باشم ...از حسین پا نمیکشم .....نه من ...بلکه تمام شیعیان جهان

   نگاه نو را بردار و ببر ..محرم ما همه نوستالوژی باز هستیم, بی شرف

/ 0 نظر / 9 بازدید