قاصدک

بی سرزمین تر از باد

ژاکت

روا نبود که اینجوری از دل تو جا بمونم                                                     روا نبود با این همه تنهایی تنها بمونم  
/ 11 نظر / 6 بازدید
آبان 91
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
6 پست
آذر 84
5 پست